Eduterim bedrijven

strategisch partner in organisatieontwikkeling

De Eduterim HR-professional is de tussenschakel die zorgt voor verbinding binnen uw organisatie. Daarbij houden zij rekening met samenwerkingsafspraken, cultuur, onuitgesproken regels. Onze HR-professionals werken vanuit vertrouwen, openheid en eerlijkheid.

Groei van uw bedrijf.

Hoe groot en hoe snel uw business groeit, hangt af van de mate waarin uw mensen groeien. Door de groei en ontwikkeling van uw mensen te stimuleren, investeert u in de groei en ontwikkeling van de organisatie. Officieel is dat een taak voor de leidinggevende, maar veel leidinggevenden hebben coaching en advies van een HR – professional hierbij nodig. Of ze laten het helemaal aan de HR-professional over.

Verandering.

Organisatiegroei gaat vaak gepaard met dingen anders doen en met nieuwe dingen doen. Mensen moeten door dat veranderproces heen geholpen worden. Ook hier is een belangrijke rol voor de HR-professional weggelegd. Wat zijn de nieuwe verwachtingen? U moet uw mensen de kans geven daaraan te voldoen, ze ondersteunen en de groei faciliteren. Wees altijd open en eerlijk als iets niet goed lukt en help ze dan op de goede weg. Eduterim helpt u graag om deze verandering succesvol te laten zijn.

Verandering van HR.

Natuurlijk kunnen we automatisering in het algemeen en kunstmatige intelligentie in het bijzonder inzetten om HR-taken over te nemen. Simpele taken kunnen worden overgenomen. Dan blijft er meer tijd over voor taken waar onze unieke menselijke eigenschappen als creativiteit, analytisch en oplossend vermogen voor nodig zijn.

De opkomst van de zelfsturende organisatie vraagt om  verandering, ook van HR. Processen en instrumenten veranderen, de ‘lijn’ verdwijnt en HR gaat teams meer rechtstreeks supporten.