Coaching

interim experts binnen onderwijs

Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en  verder te ontwikkelen.

In onze coaching staat jouw eigen verantwoordelijkheid centraal. De coaching brengt je nieuwe ervaringen en inzichten in je eigen gedrag en drijfveren. Dan kun je op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld je werk anders organiseren, of bepaalde competenties ontwikkelen. Op een andere manier samenwerken met je collega’s, of misschien zelfs wel een baan zoeken die beter bij je past.  We willen graag met je in gesprek blijven en je hierbij begeleiden. Zodat je weer energie krijgt van je werk!

Coaching door Eduterim is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staat centraal.

Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Tot een bepaald niveau worden persoonlijke blokkades en belemmeringen weggenomen. Een coach ondersteunt daarbij. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om resultaten te bereiken.

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

De werkvorm
De coach van Eduterim, opdrachtgever en coachee (degene die gecoached wordt) spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden. De effecten van de bijeenkomsten worden besproken met de coachee en de opdrachtgever.
De inhoud van de gesprekken tussen coach en coachee zijn vertrouwelijk en mogen door de coach niet met de opdrachtgever uitgewisseld worden, zonder toestemming van de coachee.