High Performance Team Coaching

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Een team waarin alles vanzelf lijkt te gaan en waarbinnen uitzonderlijke prestaties worden neergezet. Een high performance team; iedere manager hoopt het te creëren en werknemers willen er onderdeel van zijn. Waarom? Om betere prestaties neer te zetten en hard te werken, zonder passie en plezier voor je werk te verliezen.

De 4 basiselementen van een High Performance Team

1.     Teambevlogenheid

Het is een commitment van ieder teamlid, een gevoel van trots om deel uit te maken van het team. Het vertrouwen in elkaars expertise en de energie, de drive om er als team iets gaafs te maken. In welke functie dan ook. Je hoeft in een High Performance team geen leider van het team te zijn om waarde toe te voegen. Leden van een bevlogen team hebben passie voor het werken in het team en dát brengt hen intrinsiek in beweging.

2.     Zelfmanagement en doelgerichte samenwerking

Een team dat zichzelf durft te managen is succesvoller. Ze komen tot betere oplossingen en doen meer dan strikt van hen verwacht wordt. Beslissingen worden zelf genomen en initiatieven ontstaan vanzelf. Kan iets nog niet? Dan wordt bedacht hoe het wel kan en het liefst samen aangezien je in team verband de klus moet klaren. De samenwerking wordt succesvol wanneer alle teamleden hetzelfde doel voor ogen hebben. Vaak makkelijker gezegd dan gedaan, dat wel. Wat is daarvoor nodig? Heldere teamdoelstellingen met ambitie en de bereidheid van ieder teamlid om elkaar te helpen. Doelstellingen worden zo moeiteloos behaald en de verbinding binnen het team groeit. En dit zorgt dan weer voor: meer bevlogenheid.

3.     Stakeholdergerichte samenwerking

Nadenken over stakeholders is kenmerkend voor een HPT. Voor wie doe je het eigenlijk? Wie is de eindgebruiker en wat willen zij? Welke feedback en welke nieuwe inzichten kunnen ze je geven? Om de beste prestatie te behalen, zorgt het team dat ze deze informatie te weten komen. High Performance Teams verplaatsen zich in de wensen en behoeften van hun stakeholders. Ze weten dit op individueel niveau te vertalen naar de klant, kunnen actief benoemen waar hun team voor staat en wat het team kan bijdragen.

4.     Leiderschap

Teamleiders van een HPT zijn oprecht en persoonlijk. Ze stellen het teambelang voorop en tonen oprechte interesse in elk teamlid. HPT-leiders scheppen binnen het team ruimte om met elkaar te praten over wat elk lid bezighoudt. Ze inspireren, zetten aan het denken, creëren veiligheid, stimuleren een eenheid en nodigen tot reflecteren. Ze tillen elk individueel teamlid naar persoonlijk leiderschap. De HPT-leider vervult dan ook een rol die meer op de achtergrond ligt in plaats van de voorgrond. Wat niet betekent dat deze minder van belang is. Integendeel. Het lukt hen juist om het team in hun kracht te zetten en prestaties ook geheel aan het team toe te schrijven. De leider richt zich op het teamgeheel, zonder de individuen uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd worden de teamleden op hun waarde geschat en wordt voor hun inbreng waardering getoond. Met als overkoepelende doel dat alle activiteiten in dienst staan van de (project) doelen, de hoofdtaak en de stakeholders. En dat? Dat leidt tot excellente prestaties.