Jobcrafting

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Maak van de baan die je hebt, de baan die je wilt

Met jobcrafting brengt de medewerker kleine aanpassingen aan in zijn of haar werk, die ervoor zorgen dat het werk meer energie geeft of minder energie ontneemt. Deze aanpassingen liggen in de handen van de werknemer en zijn van die aard dat ze zonder toestemming kunnen worden uitgevoerd. De aanpassingen zijn mogelijk zonder de team- of bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega’s te benadelen.

Kansen creëren voor bevlogenheid
Door middel van jobcrafting kunnen werknemers kansen creëren om
gepassioneerd met hun werk bezig te zijn, en werkzaamheden te verrichten die hen energie geven en waar zij met plezier aan werken (Berg, Dutton & Wrzenievski, 2008). Dit leidt, zo blijkt uit deze studie, tot bevlogen werknemers, werknemers met een hoog energie niveau, die enthousiast zijn over hun werk (Bakker & Demerouti, 2007).

De jobcrafters van Eduterim gaan via de TOMM-methode in samenspraak met de medewerker(s) kleine aanpassingen maken in het werk van de werknemer. Dat kunnen hele kleine veranderingen zijn. Bijvoorbeeld het bureau anders neerzetten, of een uurtje eerder of later beginnen. Doordat het initiatief en de uitvoering bij de werknemer zelf vandaan komt, wordt daarmee aan employability, duurzame inzetbaarheid en werkvermogen gewerkt.

Jobcrafting is inzetbaar voor o.a.

  • Loopbaancoaching: bij ad-hoc vragen van een medewerker die ontevreden is in de huidige job
  • Werkbaar werk: bij burn-out preventie of projecten om mensen langer en gemotiveerder aan het werk te houden, eindeloopbaaninitiatieven voor 55+(*)
  • Alternatief van functionerings- en evaluatiegesprek: uit metaonderzoek blijken de klassieke functioneringsgesprekken 1/3 tevredenheid, 1/3 maakt niks uit en 1/3 meer ontevreden werknemers te geven. Wil je dat risico niet lopen start dan met jobcraftingsgesprekken als waardig alternatief.
  • Teamcrafting: het team beter afstemmen op het werk en dit rekening houdend met de aanwezige talenten, competenties, attitudes en motivatie.
  • Alternatief voor teambuilding: elkaar beter leren kennen en samen leuke dingen doen is goed om problemen te vergeten maar ze lossen die niet op, ze komen na een tijd terug naar boven. Teamcrafting is een gestructureerde conversatie over de werkverdeling binnen het team en hoe we die een beetje beter kunnen maken.
  • Zelfsturender maken: het werk beter leren verdelen zonder dat de leidinggevende moet beslissen is een ideale voorbereiding tot zelfsturing. Lukt dat niet dan start je beter niet met zelfsturende teams.
  • Veranderingstrajecten: veranderingen die we niet uit de weg kunnen gaan en die een impact hebben op het werk van het team. Werk dat moet herverdeeld worden naar aanleiding van een fusie, splitsing, re-organisatie, herijking, opdrachtswijziging, leanproject,…

Maak je baan interessanter, leuker en uitdagender!

Betere prestaties en meer aanpassingsvermogen
In diverse studies wordt de relatie tussen jobcrafting en prestatie aangetoond. Er is namelijk een samenhang tussen het zoeken naar hulpbronnen en zowel taakprestatie als adaptieve prestatie. Dit betekent dat een medewerker dankzij jobcrafting beter, of gemakkelijker zijn of haar taken kan vervullen. Verbetering van de adaptieve prestatie betekent dat medewerkers zich gemakkelijker aanpassen aan nieuwe werkcondities en werkeisen (Griffin, Neal & Parker, 2007).

workshop jobcrafting voor werkgevers (klik hier)