Mediation

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Een conflict is soms snel geboren en kan leiden tot een onwerkbare situatie. Om wat voor conflict het ook gaat, iedereen wil een fatsoenlijke en eerlijke oplossing die goed voelt en escalatie of een juridisch traject voorkomt. Mediation kan daarbij helpen.

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werkgever en werknemer, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het (arbeids)conflict oplost. Deze mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin de werkgever en werknemer tot de kern van het geschil probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Vertrouwelijkheid
De werkgever, werknemer en  de mediator mogen  aan derden geen mededelingen  doen wat er tijdens de mediationgesprekken besproken is. Door deze geheimhouding kunnen de partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat een andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

Vrijwilligheid
Een ander belangrijk aspect van mediation is vrijwilligheid. Alleen als de werkgever en werknemer bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation.

Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als de werkgever en/of werknemer op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

Voor- en nadelen van mediation
De voordelen van mediation in vergelijking met een juridische procedure zijn:

  • Snelheid. Een mediationtraject bestaat meestal uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure.
  • Kosten. De kosten voor mediation zijn in het algemeen een stuk lager dan de kosten van een juridische procedure.
  • Inspraak. Bij mediation hebben  de werkgever en werknemer inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een juridische procedure legt de rechter een beslissing op.
  • Prettige verstandhoudingen. Mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.


Aan mediation kunnen ook enkele nadelen kleven:

  • Rol mediator. Omdat de mediator geen oplossing kan afdwingen, is het uiteindelijke resultaat van de mediation helemaal afhankelijk van de houding van beide partijen.
  • Als de mediation mislukt, is er vaak alsnog een juridische procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen.