Eduterim onderwijs

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Doordat onderwijs voornamelijk uit inzet van mensen bestaat, is 80-85% procent van de totale begroting ingezet voor het menselijke kapitaal.
Het is dan ook van belang dat er een goede afstemming plaats vindt m.b.t. de investeringen in personeel en de baten die deze investeringen opleveren. Naast het financiële aspect gaat dit tevens over ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, goed werkgeverschap en het bereiken van de personele doelstellingen van u als schoolbestuur of directeur. Veel is ingekaderd en vastgelegd binnen de CAO. Het vraagt de nodige creativiteit en expertise binnen deze kaders om eigen beleid en keuzes te maken. Eduterim kan u dat bieden.
Als HR-professional onderwijs zijn we het liefst een vast aantal uur of dag(del)en op locatie aanwezig. Ook als het nodig is meer uren te besteden, willen we graag een vaste investering afspreken, gebaseerd op een uurtarief. Dit uurtarief is afhankelijk van de duur en de inhoud van de opdracht. We hanteren een uurtarief tussen €75,- en €95,- per uur (excl. BTW).