Outplacement

strategisch partner in organisatieontwikkeling

De aanleiding om voor een outplacement traject in aanmerking te komen is ontslag of dreigend ontslag. Tijdens een outplacement traject krijg je passend advies en vind je vaak sneller een nieuwe baan.
Je werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Het recht op outplacement van de werknemer wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of beëindigingsovereenkomst.

Hoe ziet het outplacement traject er bij Eduterim uit?

Verwerking van het ontslag. Ontslag is een emotionele ervaring. Gevoelens als woede, vertwijfeling of onzekerheid dienen min of meer verwerkt te zijn om weer vooruit te kunnen kijken en optimaal gemotiveerd te zijn voor het vinden van een nieuwe baan. Onze coaching door een cognitief gedragstherapeut tijdens het outplacementtraject is er op gericht het verwerkingsproces te versnellen en weer zo snel mogelijk te komen tot een open, positieve houding jegens de ‘nieuwe’ toekomst.

Eigen kwaliteiten leren kennen. In dit onderdeel van het outplacementtraject maak je een profiel dat recht doet aan je eigen kwaliteiten, ervaringen, talenten en passies. Waardoor de baan die past eerder wordt gevonden.

Sollicitatietraining. Veel mensen die in een outplacementtraject komen hebben al lang niet meer gesolliciteerd. Alle aspecten van het solliciteren worden getraind. Het schrijven van een brief, opstellen van een cv en het voeren van een sollicitatiegesprek zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen.

Werk zoeken. Bij outplacement word je geholpen met het vinden van een baan, maar er wordt in principe geen baan voor je gezocht. Het voorbereiden op een gesprek, evalueren ervan en advies voor verbetering komen allemaal aan de orde in de regelmatige begeleidingsgesprekken die je tijdens deze fase hebt.
We leven nu in de tijd van Social Media. En belangrijk is om deze tevens optimaal te benutten. De rol van sociale media bij de zoektocht naar een andere baan middels outplacement is bijzonder groot geworden in het digitale tijdperk waarin wij leven. Belangrijk is dat je de juiste profielen aanmaakt op social media en deze gebruikt als persoonlijk marketingprofiel.