Professionele cultuur

strategisch partner in organisatieontwikkeling

De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional is niet iedereen gelijk: de zogenoemde ’ erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een ander vlak liggen. Als dat uitgangspunt duidelijk is, kunt u mensen aanspreken op hun eigen kwaliteiten en kunt u openlijk met elkaar bespreken welke ontwikkelpunten er zijn.

Zonder persoonlijk leiderschap zal er geen professionele cultuur ontstaan in de organisatie. Als leidinggevenden de cultuur willen veranderen, dan zullen ze invloed moeten uitoefenen op het gedrag van de professionals. Persoonlijk leiderschap stuurt dus op gedrag. Dat kan op veel manieren: complimenten geven, coachen, stimuleren, corrigeren en confronteren. Een belangrijke vuistregel bij het sturen op gedrag is dat men altijd moet reageren op wat iemand doet en niet op wat iemand is.

Het instrument van Eduterim helpt om zicht te krijgen op de verschillende cultuuraspecten en in kaart te brengen waar u staat. Het is slechts het begin. U zult steeds weer alert moeten zijn en met elkaar werken aan de cultuuromslag die nodig is. Het is een doorlopend proces, onderliggend aan alle veranderingen. Zoals zo vaak, is alle begin moeilijk, maar als de eerste hobbels zijn genomen, zal de ontwikkeling gemakkelijker en vlotter gaan.

Eduterim kan de Professionele cultuur in diverse trainingen aanbieden.
De minimale tijd die wij hanteren voor een training is een uur.

Voor meer info en de kosten kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.