Strategisch HR-beleid

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Integraal personeelsbeleid -> strategisch HR-beleid

De essentie van integraal personeelsbeleid is: afstemming tussen de doelen van de organisatie en de individuele ontwikkeling van de medewerkers.
In de meeste gevallen is die afstemming vertaald in verschillende regelingen en instrumenten van het personeelsbeleid. In die regelingen staan rechten, plichten en afspraken, bijvoorbeeld:

het scholingsbeleid: in de meeste gevallen een scholingsregeling met afspraken en procedures die gelden bij het aangaan van scholingsverplichtingen;

het taakbeleid, met afspraken over inzet, tijdsbesteding en taakverdeling.

Wat echter in deze beleidsnotities ontbreekt, is:

• hoe de regelingen bijdragen aan de ambitie van de organisatie;

• hoe de eenmaal ingevoerde regelingen helpen de benoemde vraagstukken te beantwoorden, op basis van de gemaakte strategische keuzes;

• welke interventies nodig zijn voor de oplossing van de geformuleerde vraagstukken;

• hoe deze interventies te implementeren en toe te passen zijn op schoolniveau.

En deze laatste vier punten vormen samen juist de essentie van HR-personeelsbeleid.

Het doel van integraal personeelsbeleid is niet heel anders dan dat van strategisch HR-beleid. Maar feitelijk is er in de praktijk onvoldoende integratie tussen ambitie, instrumentarium en instrumenten onderling. Met strategisch HR-beleid wordt de ontbrekende schakel ingevuld: daarmee worden de vraagstukken benoemd waarvoor het instrumentarium integraal ingezet kan worden.

Aan de hand van tien bouwstenen gaat een sr. HR Business Partner samen met u aan de gang om uw Integraal Personeelsbeleid (IPB) om te zetten naar Strategisch HR-beleid.