Strategisch HR

interim experts binnen onderwijs

Het strategisch HR plan is bedoeld als “levend document” om met elkaar te komen tot samenwerking in een professionele cultuur, in een organisatie waar het prettig en goed werken is en waar resultaten op de voorgrond staan.

Werving & selectie, beoordeling & beloning, professionalisering: in veel organisaties is het al lang niet meer het exclusieve domein van de personeelsfunctionaris. Met dagelijkse vragen over werk en functioneren klop je bij je leidinggevende aan. Dat is onderdeel van een veel groter veranderingsproces waarin het personeelsbeleid (HR) onderdeel wordt van het strategische beleid.
Anders gezegd: eigentijdse organisaties zien HR als een middel om hun ambities te bereiken.

Wij kunnen samen met u het duurzame strategische HR beleidsplan gaan vormgeven. Met onze 10 bouwstenen zorgen wij voor een stevige fundering voor uw bedrijf en/of organisatie. Transparantie, aanspreekbaar zijn en verantwoording afleggen vormen geen bedreiging maar een kans om nog beter te worden. Vertrouwen, professionele ruimte, verantwoordelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden en een veilige werksfeer zijn de ingrediënten die hieraan bijdragen.