Visie-ontwikkeling & profilering

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Scholen formuleren hun missie en visie, echter zelden vanuit intrinsieke motivatie. Soms leidt het tot diepzinnige uitspraken en mooie teksten, waar weinig mee gedaan wordt. Na afloop van de bezinning komt men vaak weer in de waan van de dag terecht. We blijven hetzelfde doen.
Schoolprofilering gaat hier verder in. Bij schoolprofilering wordt duidelijk hoe de school denkt over de ontwikkeling van leerlingen en wat leraren doen om die ontwikkeling mogelijk te maken. Visie en missie worden in samenhang gepresenteerd, het profiel maakt de bedoelingen tastbaar.
Een schoolprofiel dwingt een team keuzes te maken en aan te geven hoe deze keuzes vorm krijgen in de praktijk. Schoolprofilering helpt tevens om de werkdruk omlaag te brengen binnen een school.

Eduterim helpt u door middel van het profielwiel de juiste keuzes te maken en duurzame schoolprofilering neer te zetten.