Werkvermogen

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Werkvermogen vormt één van de basisvoorwaarden voor het welbevinden van medewerkers en de productiviteit van organisaties. Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren. Verschillende factoren zijn van invloed op het werkvermogen. Veel van deze factoren zijn actief te beïnvloeden, bijvoorbeeld door aanpassing van de arbeidsomstandigheden, de leefstijl, of in het meest ideale geval door aanpassing van beiden. Het arbo- en personeelsbeleid op organisatieniveau vormen hiervoor de basis. Investeringen in het behoud van het werkvermogen zorgen, wanneer zij doelgericht zijn ingezet en doordacht zijn vormgegeven, voor duurzame resultaten ten aanzien van de inzetbaarheid van medewerkers.
Eduterim helpt u met inzicht te krijgen in  het werkvermogen van uw werknemers en geeft advies over het in balans brengen en/of verhogen van dit werkvermogen.  

Inzicht in werkvermogen basis voor duurzame inzetbaarheid
Is het werkvermogen van een werknemer hoog, dan zijn er in de regel geen belemmeringen om zowel op het werk als in de privé situatie goed te functioneren. Is het werkvermogen echter laag, dan is er een verhoogd risico dat een werknemer problemen heeft om te voldoen aan de fysieke en/of mentale eisen van zijn werk. Het is een indicatie voor het risico op productiviteitsverlies, uitval wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid in de toekomst.